Připojištění motocyklů

6. 6. – 15. 6. 2014 Bělorusko, Rusko, Lotyšsko a Litva- vojenská muzea, památníky a příroda

Další z nabídky našich tematicky zaměřených Adventure Moto výprav vede severovýchodním směrem a navštívíme při ní celkem 6 zemí, Slovensko, Polsko, Bělorusko, Rusko, Lotyšsko a Litu. Tradičně začneme výpravu srazem před obchodem Adventure Moto, pak se jen přesuneme na Hlavní nádraží a nočním vlakem přejedeme na Slovensko do Košic, kde teprve začne vlastní výprava za dobrodružstvím.

Na Slovensku se nebudeme nijak moc zdržovat, po sjetí z vagónů vyrazíme severním  směrem na dukelský průsmyk, zde si uděláme zastávku u památníku Karpatsko dukelské operace a budeme dál pokračovat do Polska. V Polsku se po několika málo desítkách km zajedeme podívat na bunkr, který byl zbudován pro Hitlerův vlak Amerika, jedná se o téměř půl kilometru dlouhý a jedenáct metrů vysoký betonový tubus.

Polskem pak budeme pokračovat na hranice s Běloruskem, do kterého vstoupíme v Brestu. V tomto městě navštívíme památník, který je součástí pevnosti, ve které byla v roce 1918 podepsána Brestlitevská mírová smlouva, v jejímž důsledku připadla pevnost Polsku. Následně, díky paktu Ribbentrop – Molotov, bylo Polsko rozděleno mezi Německo a Sovětský svaz a hranice byla vytyčena řekou Bug, hlavní část pevnosti ležící na východním břehu této řeky připadla Sovětskému svazu, opevnění na západním břehu Bugu ovládali Němci, kteří z tohoto místa přepadli 22. června 1941 sovětskou část pevnosti.

Jižní částí Běloruska budeme pokračovat na východ a přes hraniční přechod Sjališča vstoupíme do Ruska. V Rusku zamíříme jihovýchodním směrem na Kursk do obce Prochorovka. V Prochoroce navštívíme veliké muzeum věnované největší tankové bitvě II. světové války, která se v těchto místech odehrála v rámci operace Citadela. Tuto operaci zahájila německá vojska 4. července 1943 s úmyslem získat zpět na svou stranu strategickou iniciativu na východní frontě. Na straně Rudé armády bylo soustředěno 2,5 mil vojáků s více než 5.000 tanků, na straně Německa se bitvy zúčastnil bezmála 1 milion vojáků a téměř 3.000 tanků. Přes násobně větší ztráty na straně Rudé armády si však vítězství v této bitvě a tedy definitivní převzetí strategické iniciativy, připsala právě Rudá armáda.

Prochorovka bude nejvýchodnějším bodem této výpravy, zde se otočíme a vyrazíme severozápadním směrem do Lotyšska, cestou se však ještě zastavíme v Katyni u Smolenska, v památníku polských důstojníků a civilistů popravených sovětskou NKVD v roce 1940. Lotyšskem více méně pouze projedeme a zamíříme do litevského historického města Kaunas, kde nás bude zajímat Devátá pevnost. Během okupace města Kaunasu a zbytku Litvy Sovětským svazem byla pevnost používána jako vězení a jako stanice pro vězně, kteří byli přepraveni do pracovních táborů. Po obsazení Litvy nacistickým Německem byla pevnost používána jako místo poprav pro Židy, zajaté Sověty a další. Dnes je zde Muzeum Deváté pevnosti, které obsahuje sbírky historických artefaktů spojených jak se sovětskými krutostmi a nacistickou genocidou, tak i s materiály týkající se dřívější historie Kaunasu a Deváté pevnosti.

Z Litvy se již vydáme na jih, projedeme Polskem, kde ještě cestou navštívíme zbytky Hitlerova hlavního stanu Vlčí doupě Rastenburg a opět přes Duklu přijedeme na Slovensko, kde na košickém Hlavním nádraží naložíme motorky na noční vlak.

Pokud máte zájem se této Adventure výpravy s námi zúčastnit, kontaktujte nás na adrese petr@adventure-moto.cz nebo na tel. +420 604 890 808 nebo přijďte k nám do prodejny si o výpravě popovídat.

Počet účastníků je od 4 do maximálně 7 + průvodce, tuto Adventure Moto výpravu povede majitel Adventure Moto Petr Hendrich, který má s cestováním na motocyklu do různých zemí světa bohaté zkušenosti.