27. 7. - 1. 9. 2019 Pamír Highway a Hedvábná stezka

Nejdelší Adventure Moto výprava roku 2019 bude trvat více jak 5 týdnů a zavede nás přes nablýskanou Astanu do nejvyšších průsmyků středoasijského pohoří Pamír, projedeme po známé Pamir Highway podél hraniční řeky mezi Tážikistánem a Afgánistámem, abychom se pak po starodávé Hedvábné stezce vedoucí Uzbekistánem začali vracet domu.

Naše výprava začne v sobotu 27. července ráno odjezdem z Prahy směrem na severovýchod, postupně se budeme se všemi účastníky potkávat a první společná noc bude v osvědčeném kempu u Varšavy. Po první společné noci budeme pokračovat severovýchodním směrem vstříc pětitýdennímu dobrodružství. Přes Litvu a Lotyšsko se dostaneme do Ruska, kterým budeme pokračovat dále na východ, okolo Moskvy a přes pohoří Ural se dostaneme do Asie.

Hranice mezi Ruskem a Kazachstánem překročíme až na úrovni ruského Čeljabinsku a první odpočinkový nás bude čekat po devíti dnech jízdy v hlavním městě Kazachstánu, v Astaně. Den volna využijeme nejenom na odpočinek a prohlídku tohoto nově postaveného moderního města ve stepi, ale i na servis motorek. Jelikož bude tato cesta delší, než servisní interval jakékoli motorky, necháme vyměnit oleje a filtry v autorizovaném servisu.

Po dni volna se opět vydáme na cestu, pojedeme dále do vnitrozemí Kazachstánu a bude nás čekat zhruba 1.200 km stepí touto zemí s čtrnáctou nejnižší hustotou zalidnění na světě. Cestou samozřejmě nemineme celosvětově unikátní bezodtokové jezero Balchaš, které je se svojí rozlohou 18 200 km² 13. největším jezerem světa. Jedinečnost tohoto jezera je způsobena tím, že voda v západní část je brakická, tedy poloslaná a ve východní se hromadí voda slaná. Konec Kazachstánu se nám z dálky ohlásí zasněženými vrcholky středoasijských velehor Pamír.

Z Kazachstánu se pustíme rovnou do hor, první navštívenou zemí rozkládající se v pohoří Pamír bude Kyrgyzstán, zajedeme k dalšímu bezodtokovému jezeru na naší cestě, k jezeru Issyk. Toto jezero je oproti jezeru Balchaš, které leželo pod úrovní hladiny světového oceánu, naopak jedním z největších horských jezer na světě s hladinou ve výšce 1.608 m n. m. Kyrgyzstánem budeme pokračovat k městu Oš, kde začíná známá silnice M41, známá také jako Pamír Highway. Na tuto silnici si vyčleníme patřičný čas, silnice je šotolinová a její nejvyšší bod leží v průsmyku Ak-Bajtal ve výšce 4.655 m n. m., ale to už budeme v druhé pamírské zemi, v Tádžikistánu.

Po projetí vysokých průsmyků a hlubokých údolí se v dalších dnech dostaneme do pouštních oblastí Uzbekistánu, pojdeme po Hedvábné stezce a nevynecháme historická města Buchara a Chiva a zajedeme i k vrakům lodí roztroušených v písku který kdysi tvořil dno Aralského jezera. Poušť Kyzylkum necháme za sebou spolu s Uzbekistánem a vrátíme se zpět do Kazachstánu. Poslední odpočinkový den nás bude čekat na hranici Evropy a Asie ve městě Uralsk.

Posledních 3.000 km bude už jen tranzit přes Rusko, Ukrajinu a Slovensko domů, kam se vrátíme po 37 dnech a více jak 14.000 ujetých kilometrech v neděli 1. září.

Pokud máte chuť zažít opravdové dobrodružství na motorkách, kde nebude chybět spaní ve stanech uprostřed stepi a pouště i ve vysokých horách, ale také v dobrých čistých hotelech, kde si odpočineme, kontaktujte nás na adrese petr@adventure-moto.cz nebo na tel. +420 604 890 808, případně si přijďte k nám do Adventure Moto o výpravě popovídat.

Cena této 37 dní dlouhé výpravy je 52.650,- Kč a obsahuje ubytování v hotelech a kempech, cestovní pojištění, povinné pojištění záruky pro případ úpadku cestovní kanceláře, povinný příspěvek do Garančního fondu CK, pořízení foto a videodokumentace z výpravy (každý účastník dostane sestříhaný dokument z výpravy), tričko, mapy, základní balíček Adventuremenu a služby průvodce. V ceně nejsou víza do Ruské federace a Tádžikistánu.

Počet účastníků je od 4 do 9 motorek, tuto Adventure Moto výpravu povede majitel CK Petr Hendrich, který má s cestováním na motocyklu do různých zemí světa bohaté zkušenosti.

Těšíme se na společné kilometry