Připojištění motocyklů

12. 9. – 28. 9. 2014 Turecko a Gruzie

Na letošní nejdelší Adventure Moto výpravě se s námi můžete podívat až za hranice Evropy, přidejte se k nám a podíváte se až na Kavkaz. V termínu od 12. 9. do 28. 9. projedeme Slovenskem, Maďarskem a Rumunskem, v Turecku vjedeme do Asie a budeme pokračovat stále východním směrem až do Gruzie. Vzhledem k nepokojům na východě Ukrajiny, však nebudeme pokračovat dále kolem Černého moře, ale opět se vrátíme Tureckem zpět. Celkově nás bude čekat cca 6.700 km úžasného ježdění v cizích zemích, čekají nás vysoké hory s průjezdem průsmyků v nadmořských výškách nad 2.000 m, ale i slunné pláže Černého moře, jakožto i památky a úchvatná příroda.

Jako vždy začneme v den odjezdu odpoledním srazem před prodejnou Adventure Moto v Lublaňské 49, Praha 2. a opět využijeme k přesunu na východ noční autovlak do Košic. Slovenskem a Maďarskem více méně proletíme, v Rumunsku se také nebudeme nijak moc zdržovat, ale přejezd pohoří Fagaraš bude vítaným zpestřením této tranzitní části výpravy.

Bulharskem opět jen proletíme a od Tureckých hranic až za Istanbul se budeme držet dálnice. Od této chvíle rychlost přesunu klesne a budeme si více užívat krás přírody a menších silnic. V druhé polovině cesty přes Turecko projedeme pohořím Karadeniz, můžeme si zajet prohlédnout skalní klášter Sumela a projedeme průsmyky vysoké až 2.330 m. Do Gruzie vstoupíme přes hraniční přechod Aktaz a po pár km zajedeme navštívit skalní město Vardzia.

 

Vardzia byla vytesána do skalní stěny vyčnívající v délce asi 500 metrů do obloukovitého údolí řeky Kury. Stavitelé přitom využívali skalních výstupků a zákoutí k vyhloubení hlubokých jeskyní, které mezi sebou spojovali tunely, schodišti, terasy a galeriemi. Původně bylo pro obyvatele zřízeno na 3000 bytů v až sedmi patrech, které mohly poskytnout bydlení až pro 50 tisíc lidí. Každý byt sestával ze tří místností. Kromě bytů zde byla i pokladnice, kostel, knihovna, pekárny, stáje a koupací nádrže. Voda byla rozvedena keramickým potrubím.

 

Z Vardzie přejedeme do města Gori, kde se roku 1878 narodil sovětský diktátor Stalin. V tomto městě je stále zachován jeho rodný dům, který je přeměněný na muzeum.

Další oblastí, kterou navštívíme, a to asi tou nejatraktivnější, kterou Gruzie nabízí, bude provincie Svaneti. Celá provincie leží ve vysoké nadmořské výšce, nachází se zde i nejvyšší hora Gruzie a zároveň třetí nejvyšší vrcholek Kavkazu, hora Šchara, která se tyčí do výše 5.201 m n. m. Pokusíme se projet po nezpevněných cestách z města Lentechi přes průsmyk ve výšce 2.623 m n. m. do města Mestia.

Pokud bychom byli na tranzitu rychlejší je možné upravit trasu a zajet i do sousední Arménie, ale to můžeme upravit až cestou podle aktuálních podmínek.

Pro cestu zpět přes Turecko využijeme pobřežní dálnici nebo, pokud bude více času, se můžeme vracet opět horami. I na cestě zpět navštívíme zajímavá místa a budeme projíždět krásnou přírodou.

 

Pokud máte zájem se této Adventure výpravy s námi zúčastnit, kontaktujte nás na adrese petr@adventure-moto.cz nebo na tel. +420 604 890 808 nebo přijďte k nám do prodejny si o výpravě popovídat.

 

Počet účastníků je od 4 do 7 + průvodce, tuto Adventure Moto výpravu povede majitel Adventure Moto Petr Hendrich, který má s cestováním na motocyklu do různých zemí světa bohaté zkušenosti.