Připojištění motocyklů

6. 9. – 18. 9. 2013 Rusko – pámátník Stalingradské bitvy a step za Volhou

Na začátek září jsme připravili Adventure Moto výpravu pro milovníky historie II. světové války a přírody. Vyprávíme se společně do míst nejtěžších bitev východní fronty, jejichž výsledek zásadně ovlivnil situaci nejenom na východní frontě, ale i výsledek celé II. světové války. Naše Adventure Moto výprava do Ruska, na které celkem najedeme zhruba 4.500 km, začne opět večerním srazem účastníků na terminálu Hlavního nádraží v Praze, kde naložíme motocykly na vagon a nočním vlakem se přesuneme do Košic. Z Košic již vyrazíme po vlastní ose na východ, projedeme Karpaty a přes města Vinicja a Dnipropetrovsk přijedeme na hraniční přechod Izvarine, přes který vstoupíme na území Ruské federace.

Cestou na Volgograd samozřejmě nesmíme minout Kalač na Donu, město, u kterého se 23. 11. 1942 v 16 hodin setkaly úderné klíny 4. tankového sboru Jihozápadního frontu vedené generálem A. G. Kravčenkem a 4. motorizovaného sboru Stalingradského frontu vedené generálem V. T. Volským, aby dokončily obkličovací manévr Rudé armády a tím znemožnily ústup Paulusově 6. armádě, což předznamenalo její rozdrcení a konec v troskách Stalingradu.

Do vlastního Volgogradu bude zbývat jen cca 60 km a již z dálky uvidíme dominantu celého města sochu Matka Vlast. Socha znázorňuje antickou bohyni vítězství Niké (vpřed kráčející žena v rozevlátém rouchu svírající meč ve zdvižené pravé ruce).

Je to alegorie Vlasti volající své syny do boje s nepřítelem. Vlastní postava je 52 metrů vysoká a další 33 metry měří meč, se svými 85 metry je největší sochou ženy na světě a architektonickým skvostem. Na nevysokém podstavci není nijak ukotvena a stojí jen vlastní vahou.

Památník, jež byl slavnostně otevřen 15. října 1967, stojí na Mamájevově návrší, v době bitvy označovaném jako kóta 102, tedy na velmi symbolickém místě, protože o tuto vyvýšeninu, ze které lze kontrolovat významnou část města, se v průběhu bitvy která trvala 200 dní, sváděly urputné boje. Traduje se, že ještě dlouho po  válce na tomto vršku nerostla tráva, neboť půda byla prosycena krví a železem.

Po prohlídce města přejedeme na východní břeh Volhy, kde najednou vjedeme do jiného světa, do světa, kde není nic než dlouhé roviny a minimum civilizace. Zajedeme do některých vesnic, zkusíme navštívít člověka, se kterým jsem se zde při jedné z cest seznámil a okusíme i jízdu po gruntovce, tedy neasfaltované cestě ve stepi. Touto stepní krajinou pojedeme proti toku Volhy až na úroveň města Saratov. Zde se otočíme západním směrem a přes město Voroněž přijedeme do města Kursk. Za městem navštívíme u vesnice Prochorovka památník největší tankové bitvy, která změnila poměr sil na východní frontě. Od konce této bitvy převzala Rudá armáda strategickou iniciativu a již ji nikdy neztratila. Pro Rudou armádu byla bitva u Kurska poslední velkou obrannou operací, ve zbývajících necelých dvou letech války již jen útočila a její postup vpřed se zastavil až v Berlíně.
Kurská bojiště opustíme jihozápadním směrem a přes Ukrajinu se vrátíme zpět do Košic, kde v úterý večer 17. 9. naložíme motocykly na vagony a nočním vlakem se vrátíme zpět do Prahy.

Pokud máte zájem se této Adventure výpravy s námi zúčastnit, kontaktujte nás na adrese petr@adventure-moto.cz nebo na tel. +420 604 890 808 nebo přijďte k nám do prodejny si o výpravě popovídat.

Počet účastníků je od 4 do maximálně 7 + průvodce, tuto Adventure Moto výpravu povede majitel Adventure Moto Petr Hendrich, který sám v Rusku a v postsovětských republikách již mnohokrát na motocyklu byl.