Ochrana osobních údajů

Nakupující souhlasí se zpracováním svých osobních údajů pouze v rámci firmy Adventre Moto v databázi ´Zákazníci´. Celý zákon o Ochraně osobních údajů je ke stažení zde: http://www.podnikatel.cz/zakony/zakon-c-101-2000-sb-o-ochrane-osobnich-udaju/cele-zneni/